top of page

รถยนต์ของมิตซูบิชิ

     บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยยนตรกรรมทุกรูปแบบในฐานะผู้ผลิต รถยนต์ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการได้สรรค์สร้างยนตรกรรมที่จะ เชื่อมโยงผู้คนไปสู่ทุกมุมโลก เพื่อให้ตรง กับคำนิยามของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส “Drive your Ambition”

pajero-Elite.jpg
ราคาเริ่มต้น : 1,569,000 บาท
1679718228220.jpg
ราคาเริ่มต้น : 946,000 บาท
PHEV.jpg
ราคาเริ่มต้น : 1,640,000 บาท
pajero.png
XL4-3-Pajerosport-EXTERIOR-DESIGN-2160x1350px.jpg
ราคาเริ่มต้น : 1,483,000 บาท
1673334700183.jpg
ราคาเริ่มต้น : 1,385,000 บาท
pajero.png
รายละเอียดเพิ่มเติม
1673334520530.jpg
Mirage_W-01.png
ราคาเริ่มต้น : 474,000 บาท
1673332685487.jpg
โลโก้-01.png
ราคาเริ่มต้น : 1,005,000 บาท
tritonDC.png
ราคาเริ่มต้น : 846,000 บาท
1673332570407.jpg
1661074995947.jpg
ราคาเริ่มต้น : 895,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
a1.png
New Attrage-01.png
ราคาเริ่มต้น : 543,000 บาท
1673254932405.jpg
ราคาเริ่มต้น : 875,000 บาท
S.png
1661075268447.jpg
ราคาเริ่มต้น : 939,000 บาท
ราคาเริ่มต้น : 1,299,000 บาท
pajero.png
1673334620700.jpg
New Attrage-01.png
ราคาเริ่มต้น : 494,000 บาท
ราคาเริ่มต้น : 697,000 บาท
tritonMC.png
1673332609392.jpg
tritonSC.png
1673332639806.jpg
ราคาเริ่มต้น : 669,000 บาท
bottom of page