ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

มอบรัก มอบความห่วงใย จากใจ มิตซูบิชิ นวมินทร์ (กิจกรรมพบปะผู้นำชุมชนครั้งที่ 3)

วันที่ 19 กันยายน 2563

มอบรัก มอบความห่วงใย จากใจ มิตซูบิชิ นวมินทร์ (กิจกรรมพบปะผู้นำชุมชนครั้งที่ 2)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563

มอบรัก มอบความห่วงใย จากใจ มิตซูบิชิ นวมินทร์ (กิจกรรมพบปะผู้นำชุมชน)

มิตซูบิชิ นวมินทร์ ( วี.เอ็ม.เอส. คาร์ เซลล์ สำหนักงานใหญ่)

70 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240