Xpander

เริ่มต้นที่ 789,000.-

Attrage

เริ่มต้นที่ 494,000.-

Mirage

เริ่มต้นที่ 474,000 .-

จองรถยนต์มิตซูบิชิ ผ่าน M-Drive Application

สะดวกมากขึ้น พร้อมรับผลการขออนุมัติวงเงินกู้เบื้องต้น และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ผ่าน M-Drive Application สำหรับ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลิท เอดิชัน ใหม่ และ มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท 

MITSUBISHI NAWAMIN CHANNEL

ครอบครัวมิตซูบิชิ นวมินทร์

Social

ลงทะเบียน

รุ่นรถที่สนใจ
ทดลองขับ

แผนที่

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

70 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม

กทม. 10240

เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 - 17.00 น.

Get In Touch

แจ้งข่าวสาร

มิตซูบิชิ นวมินทร์ ( วี.เอ็ม.เอส. คาร์ เซลล์ สำหนักงานใหญ่)

70 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240