MITSUBISHI NAWAMIN CHANNEL

Xpander

เริ่มต้นที่ 789,000.-

Attrage

เริ่มต้นที่ 494,000.-

Mirage

เริ่มต้นที่ 474,000 .-

จองรถยนต์มิตซูบิชิ ผ่าน M-Drive Application

สะดวกมากขึ้น พร้อมรับผลการขออนุมัติวงเงินกู้เบื้องต้น และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ผ่าน M-Drive Application สำหรับ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลิท เอดิชัน ใหม่ และ มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท 

ครอบครัวมิตซูบิชิ นวมินทร์

Social

ลงทะเบียน

รุ่นรถที่สนใจ
ทดลองขับ

แผนที่

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

70 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม

กทม. 10240

เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 - 17.00 น.

Get In Touch

แจ้งข่าวสาร

มิตซูบิชิ นวมินทร์ ( วี.เอ็ม.เอส. คาร์ เซลล์ สำหนักงานใหญ่)

70 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240